ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

system

15 ก.ค. 2020

แบบสำรวจการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

กลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ขอความร่วมมือนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2562 กรอกแบบสอบถามเพื่อเป็นสารสนเทศงานแนะแนว สำหรับติดตามข้อมูลการศึกษาต่อ

system

30 มิ.ย. 2020

system

23 มิ.ย. 2020

แนวปฏิบัติในการมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

เนื่องด้วยเกิดสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 โรงเรียนจึงแจ้งแนวปฏิบัติในการมาโรงเรียน ดังนี้…

system

22 มิ.ย. 2020
1 4 5