คณะทำงานจุลสารหนามคอม  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
1. นางสาวกฤติยา พลหาญ  
    2. นางสาววิลาวัลย์ พลมงคล   
3. นายปิยะชาติ อ่อนพุทธา    
4. นายโชคทวี บุญจันทร์        
5. นายชัยพิชิต วาระสิทธิ์       
6. นายวีระพงษ์ ดอกรักกลาง
เทมเพลตวิชาการ-66เทอม2 โดย ครูกิ๊กจ้า :: กฤติยา