ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบแข่งขัน ทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ SEPIT MATH COntest ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 – 12 มกราคม 2566 สมัครที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร ๒ (วิริยะ) โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

admin

22 พ.ย. 2022

รายชื่อนักเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 (อัพเดตล่าสุด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565)

admin

11 พ.ย. 2022

พิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน 1จังหวัด 1โรงเรียน 1ห้องสมุดอาเซียน

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายไพฑูรย์ มหาพัณณากรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ…

admin

21 ก.ย. 2022

รายชื่อนักเรียนและห้องเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 (อัพเดตล่าสุด วันที่ 9 มิถุนายน 2565)

admin

4 ก.ค. 2022

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

** ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนมาปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตามกำหนดการของโรงเรียน

admin

10 พ.ค. 2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภท ห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565

admin

27 มี.ค. 2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภท ห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565

admin

27 มี.ค. 2022

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นม.4 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภท ห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565

admin

21 มี.ค. 2022

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นม.1 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภท ห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565

admin

21 มี.ค. 2022

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภท ห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภท ห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565

admin

8 มี.ค. 2022
1 2 5