รายชื่อนักเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2566 (อัพเดตล่าสุด วันที่ 19 พฤษภาคม 2566)

admin

19 พ.ค. 2023

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนมอบตัว ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบรายชื่อ และกลุ่มในการมอบตัว รวมทั้งให้จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานให้พร้อม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

admin

28 มี.ค. 2023

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.4 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนที่เป็นตัวจริง มามอบตัวเป็นนักเรียน
ในวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ หอประชุมหนามคอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

admin

26 มี.ค. 2023

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนที่เป็นตัวจริง มามอบตัวเป็นนักเรียน
ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ หอประชุมหนามคอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

admin

26 มี.ค. 2023

admin

20 มี.ค. 2023

admin

9 มี.ค. 2023

admin

5 มี.ค. 2023

admin

5 มี.ค. 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th

admin

25 ก.พ. 2023

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2566

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-18 ก.พ. 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th

admin

9 ก.พ. 2023
1 2 6