รายชื่อนักเรียนและห้องเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (อัพเดตล่าสุด วันที่ 10 มิถุยายน 2564)

admin

11 มิ.ย. 2021

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ม.4 : https://reg.sapit.ac.th
รายงานตัวและมอบตัว :
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
รายงานตัว : เวลา 08.00 น. – 09.00 น.
มอบตัว : เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

admin

24 พ.ค. 2021

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ม.1 : https://reg.sapit.ac.th
รายงานตัวและมอบตัว :
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
รายงานตัว : เวลา 08.00 น. – 09.00 น.
มอบตัว : เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

admin

23 พ.ค. 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ
ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th
ม.1 สอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
ม.4 สอบคัดเลือก : วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

admin

30 เม.ย. 2021

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครออนไลน์ วันที่ 24-28 เมษายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th
ม.1 สอบคัดเลือก : วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
ม.4 สอบคัดเลือก : วันที่ 23 พฤษภาคม 2564

admin

22 เม.ย. 2021

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร

ติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

admin

22 เม.ย. 2021

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ

ติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

admin

22 เม.ย. 2021

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง
รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th ระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน พ.ศ. 2564

admin

4 เม.ย. 2021

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง
รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th ระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน พ.ศ. 2564

admin

3 เม.ย. 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นม.4 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษชั้น ม.4 (Gifted Program) ปีการศึกษา 2564 สอบคัดเลือกในวันที่ 4 เมษายน 2564 สนามสอบ : โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

admin

30 มี.ค. 2021
1 2 3