ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นม.1 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภท ห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565

admin

21 มี.ค. 2022

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภท ห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภท ห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565

admin

8 มี.ค. 2022

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภท โรงเรียนเดิม)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภท โรงเรียนเดิม)

admin

8 มี.ค. 2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

admin

7 มี.ค. 2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

admin

6 มี.ค. 2022

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
– ชั้นม.ต้น : สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ วันที่ 2 มีนาคม 2565
– ชั้นม.ปลาย : สอบวันที่ 1 มีนาคม 2565 และ วันที่ 3 มีนาคม 2565

admin

26 ก.พ. 2022

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
กำหนดวันสอบกลางภาค
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
– สอบวันที่ 20 มกราคม 2565 และ วันที่ 24 มกราคม 2565
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
– สอบวันที่ 21 มกราคม 2565 และ วันที่ 25 มกราคม 2565

admin

17 ม.ค. 2022

รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยี

รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564

admin

9 พ.ย. 2021

ตารางห้องเรียนของนักเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศตารางห้องเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (อัพเดตล่าสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

admin

31 ต.ค. 2021

รายชื่อนักเรียนและห้องเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (อัพเดตล่าสุด วันที่ 29 ตุลาคม 2564)

admin

29 ต.ค. 2021
1 2 3 5