ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร

ติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

admin

22 เม.ย. 2021

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ

ติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

admin

22 เม.ย. 2021

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง
รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th ระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน พ.ศ. 2564

admin

4 เม.ย. 2021

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง
รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th ระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน พ.ศ. 2564

admin

3 เม.ย. 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นม.4 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษชั้น ม.4 (Gifted Program) ปีการศึกษา 2564 สอบคัดเลือกในวันที่ 4 เมษายน 2564 สนามสอบ : โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

admin

30 มี.ค. 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นม.1 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 (Gifted Program) ปีการศึกษา 2564 สอบคัดเลือกในวันที่ 3 เมษายน 2564 สนามสอบ : โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

admin

30 มี.ค. 2021

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สอบวันที่ 26 มีนาคม 2564 – 2 เมษายน 2564

admin

16 มี.ค. 2021

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมรับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​ โดยรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564

admin

8 มี.ค. 2021

โครงการ “อิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง”

ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียนและบุคคลที่สนใจเข้าชม “โครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง” วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 นี้ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

admin

4 มี.ค. 2021

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2564​​

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นม.4 ประเภท โรงเรียนเดิม
ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th

admin

17 ก.พ. 2021
1 2 3 4