ขอขอบพระคุณผู้บริจาค
"68 ปีหลังเขียว แลเหลียว ตุ้มโฮม ผ้าป่าสร้างโดมให้น้อง"

บริจาคได้ที่ : 
ธนาคารออมสิน สาขา เสลภูมิ
เลขบัญชี 020429806282
ชื่อบัญชี “ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 68 ปี หลังเขียว แลเหลียวคืนถิ่น”
สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่า โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ขอเชิญครูเก่า ศิษย์เก่า และผู้อุปถัมภ์ ร่วมพบปะสังสรรค์
“68 ปีหลังเขียว แลเหลียว ตุ้มโฮม ผ้าป่าสร้างโดมให้น้อง” 
 วัตถุประสงค์
เพื่อสานสัมพันธ์ครูเก่า ศิษย์เก่าทุกรุ่น และจัดทำผ้าป่าสามัคคีระดมทุนสร้างโดมอเนกประสงค์

ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567

กำหนดการ
09.00 น. – 12.00 น. ตั้งกองผ้าป่า
13.00 น. – 16.00 น. แห่ผ้าป่าจากศาลาลอย
16.00 น. – 17.30 น. สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวครูเก่า
17.30 น. – 24.00 น. พบปะสังสรรค์
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– โทร. 043-551-396
– Facebook : 68 ปีหลังเขียว แลเหลียว ตุ้มโฮม ผ้าป่าสร้างโดมให้น้อง
– Line : @spkschool
– เว็บไซต์ : www.sapit.ac.th/68years