68 ปีหลังเขียว แลเหลียว ตุ้มโฮม ผ้าป่าสร้างโดมให้น้อง

สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่า โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ขอเชิญครูเก่า ศิษย์เก่า และผู้อุปถัมภ์ ร่วมพบปะสังสรรค์
“68 ปีหลังเขียว แลเหลียว ตุ้มโฮม ผ้าป่าสร้างโดมให้น้อง” 
 วัตถุประสงค์
เพื่อสานสัมพันธ์ครูเก่า ศิษย์เก่าทุกรุ่น และจัดทำผ้าป่าสามัคคีระดมทุนสร้างโดมอเนกประสงค์

ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567

กำหนดการ
09.00 น. – 12.00 น. ตั้งกองผ้าป่า
13.00 น. – 16.00 น. แห่ผ้าป่าจากศาลาลอย
16.00 น. – 17.30 น. สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวครูเก่า
17.30 น. – 24.00 น. พบปะสังสรรค์
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– โทร. 043-551-396
– Facebook : 68 ปีหลังเขียว แลเหลียว ตุ้มโฮม ผ้าป่าสร้างโดมให้น้อง
– Line : @spkschool
– เว็บไซต์ : www.sapit.ac.th/68years
บริจาคได้ที่ : 
ธนาคารออมสิน สาขา เสลภูมิ
เลขบัญชี 020429806282
ชื่อบัญชี “ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 68 ปี หลังเขียว แลเหลียวคืนถิ่น”