หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง และสำรอง ลำดับที่ 1-36 มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนมอบตัว ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบรายชื่อ และกลุ่มในการมอบตัว รวมทั้งให้จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานให้พร้อม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.4 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนที่เป็นตัวจริง มามอบตัวเป็นนักเรียน
ในวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ หอประชุมหนามคอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนที่เป็นตัวจริง มามอบตัวเป็นนักเรียน
ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ หอประชุมหนามคอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ ม.4 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดวันสอบคัดเลือก
ม.1 :: สอบวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
ม.4 :: สอบวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร (E-Book)

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต โดยได้จัดทำเว็บไซต์แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.ไพฑูรย์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยได้เข้าร่วมในการประเมิน ITA และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กร 

Add Your Heading Text Here

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
วีดิทัศน์ประเมิน IQA Award ปีการศึกษา 2565
วีดิทัศน์แนะนำกลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ปี 2565
ติวเข้ม O-NET ม.3
ติวเข้ม O-NET ม.6