หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง มามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมหนามคอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง มามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมหนามคอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

🧑‍💻 สมัครออนไลน์ https://reg.sapit.ac.th
📌ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567
✅ เข้ากลุ่มไลน์ รับข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง มามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมในวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมหนามคอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง และสำรอง ลำดับที่ 1-36 มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร (E-Book)

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต โดยได้จัดทำเว็บไซต์แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.ไพฑูรย์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยได้เข้าร่วมในการประเมิน ITA และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กร 

Add Your Heading Text Here

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
วีดิทัศน์ประเมิน IQA Award ปีการศึกษา 2565
วีดิทัศน์แนะนำกลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ปี 2565
ติวเข้ม O-NET ม.3
ติวเข้ม O-NET ม.6