กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

กลุ่มงานธุรการ

คำสั่งปฏิบัติงานโรงเรียน และเอกสารหนังสือเข้า

เอกสารงานธุรการ

คำสั่งปฏิบัติงานโรงเรียน และเอกสารหนังสือเข้า
คลิกที่นี่

กลุ่มงานบุคลากร

รายงานการไปราชการของครูและบุคลากร

งานบุคลากร

รายงานการไปราชการของครูและบุคลากร
คลิกที่นี่

กลุ่มงานนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และรายละเอียดการอนุมัติโครงการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖

รายละเอียดคู่มือแผน โครงการและการอนุมัติงบประมาณ
คลิกที่นี่

งานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ

งานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ
คลิกที่นี่