กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

กลุ่มงานธุรการ

คำสั่งปฏิบัติงานโรงเรียน และเอกสารหนังสือเข้า

เอกสารงานธุรการ

คำสั่งปฏิบัติงานโรงเรียน และเอกสารหนังสือเข้า
คลิกที่นี่

กลุ่มงานบุคลากร

รายงานการไปราชการของครูและบุคลากร

งานบุคลากร

รายงานการไปราชการของครูและบุคลากร
คลิกที่นี่

กลุ่มงานนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ และรายละเอียดการอนุมัติโครงการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓

รายละเอียดคู่มือแผน โครงการและการอนุมัติงบประมาณ
คลิกที่นี่

งานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ

งานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ
คลิกที่นี่