โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563​

ให้นักเรียนเข้าดูผลการเรียนผ่านระบบ SGS ดังนี้
๑. เข้าระบบที่เว็บไซต์ sgs.bopp-obec.info หรือ เว็บไซต์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
๒. เลือก SGS (สำหรับนักเรียน)

system

13 พ.ย. 2020

รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยี

รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2563

system

5 พ.ย. 2020

จุลสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

จุลสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญต่างๆในโรงเรียน ในปี 2563

system

10 ก.ย. 2020

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

system

15 ก.ค. 2020

แบบสำรวจการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

กลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ขอความร่วมมือนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2562 กรอกแบบสอบถามเพื่อเป็นสารสนเทศงานแนะแนว สำหรับติดตามข้อมูลการศึกษาต่อ

system

30 มิ.ย. 2020

system

23 มิ.ย. 2020
1 2 3 4