ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

📲 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ม.4 : https://reg.sapit.ac.th
———————————————–
✅ รายงานตัวและมอบตัว :
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
▪️รายงานตัว : เวลา 08.00 น. – 09.00 น.
▪️มอบตัว : เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
———————————————–
✅ หลักฐานการมอบตัว
1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน , บิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด
3. ปพ.1 ฉบับตัวจริง และสำเนา จำนวน 1 แผ่น
❌ *** หากนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ ***
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม