ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
📌 ประกาศรายชื่อ : https://bit.ly/3wI6Scw
———————————————————–
ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มารายงานตัวและมอบตัว ตามลำดับดังต่อไปนี้
🟢 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1 – 41
🟠 แผนการเรียนภาษาไทย – สังคม ลำดับที่ 1 – 5
🟡 แผนการเรียนเทคโนโลยี – ศิลป์ ลำดับที่ 1 – 11
*** หมายเหตุ นักเรียนที่มีรายชื่อในโควต้าโรงเรียนเดิม ให้มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าวด้วย ตรวจสอบรายชื่อที่เว็บ https://reg.sapit.ac.th
📆 วันอาทิตย์ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2565
🕕 รายงานตัว ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น.
🕕 มอบตัว เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
‼️เอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายในการมอบตัว รายละเอียดตามประกาศ
———————————————————–
*** นักเรียนคนใดไม่มามอบตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ ใดๆ ในภายหลังไม่ได้ โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ลำดับสำรองทดแทนตามลำดับ