รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยี

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยี
 
รับสมัคร ในระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม