ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

📌 #ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

⭐ #คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office

⭐ #คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มีความสามารถในการติดตั้งดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ICT รวมทั้งอุปกรณ์การต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

➡ รับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2563
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
➡ ดำเนินการคัดเลือกและสรรหา : วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
➡ ประกาศผล : วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
➡ ทำสัญญาจ้าง : วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
.
.
📌 ** ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

📗 ดาวน์โหลดเอกสาร : https://bit.ly/32lZIeG