ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นม.1 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นม.1
โครงการ ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program)
ประจำปีการศึกษา 2564

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ
ชั้น ม.1 (Gifted Program) ปีการศึกษา 2564
– ม.1 สอบคัดเลือกในวันที่ 3 เมษายน 2564
– สนามสอบ : โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
– ตรวจสอบรายละเอียดที่ : https://reg.sapit.ac.th
– ตรวจสอบรายชื่อ ม.1 : https://drive.google.com/file/d/111PLZ-njU42GpiJ74dV8jWHXg5AQMuNo/view
 
** นักเรียนที่ยังนำส่งเอกสารไม่สมบูรณ์ ให้นำมาส่งก่อนเข้าห้องสอบ
** ให้นักเรียนทุกคนนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน (ตัวจริง) เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบด้วยค่ะ
** รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th 
.
.
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
โทร 095-171-3264 และ 085-7382772