ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2566

🚩ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ ม.4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2566
🟢ชั้น ม.1 : https://bit.ly/3ISHXIV
🔴ชั้น ม.4 : https://bit.ly/3KEuaHe
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว
มาสอบคัดเลือกในวันเวลาที่กำหนด
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติม : https://reg.sapit.ac.th