แบบฟอร์มรายงานการใช้งานแอปพลิเคชันหมอชนะ

แบบฟอร์มรายงานการใช้งานแอปพลิเคชัน "หมอชนะ"

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

แบบฟอร์มการใช้งานแอปพลิเคชันหมอชนะ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หมอชนะ

 

  iOS 👉 https://apple.co/3mTo6en

  Android 👉 https://bit.ly/3mWguaS

    HUAWEI AppGallery 👉  https://bit.ly/2WQ9HFa

หรือ Scan QR Code