แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนและการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนและการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

#วันเวลา
ม.1 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
ม.4 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

#สถานที่
** ผู้ปกครอง ประชุม ณ หอประชุมหนามคอม
** นักเรียนปฐมนิเทศ ณ หอประชุมตักกสิลา

(( อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะ ))