ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564​

ให้นักเรียนเข้าดูผลการเรียนผ่านระบบ SGS ดังนี้
๑. เข้าระบบที่เว็บไซต์ sgs.bopp-obec.info หรือ เว็บไซต์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
๒. เลือก SGS (สำหรับนักเรียน)
๓. กรอกเลขประจำตัวนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชน แล้วคลิก “เข้าสู่ระบบ”
๔. คลิก “ผลการเรียน” แล้วเลือก ภาคเรียน