การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภท ห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภท ห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565

📌 ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ประเภท ห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565
————————————-
1. รับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th
*** สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ช่องทางเดียวเท่านั้น ***
ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว
แล้วติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
นำไปยื่นต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบคัดเลือก
3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบทางเว็บไซต์
ม.1 :: วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ม.4 :: วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
1) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
2) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
ม.1 :: วันที่ 30 มีนาคม 2565
ม.4 :: วันที่ 31 มีนาคม 2565
ทางเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ม.1 :: วันที่ 2 เมษายน 2565
ม.4 :: วันที่ 3 เมษายน 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่หอประชุมตักกสิลาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ผู้ที่ไม่ไปมอบตัวตามวัน และเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
🟡รายละเอียดประกาศการรับสมัคร : https://bit.ly/3CmxQap

*** กรุณาอ่านประกาศของทางโรงเรียนอย่างครบถ้วน
และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนพิมพ์สมัคร ***
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม