รายชื่อนักเรียนและห้องเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง รายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2565