แบบสำรวจการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

🌟 กลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ขอความร่วมมือนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2562 กรอกแบบสอบถามเพื่อเป็นสารสนเทศงานแนะแนว สำหรับติดตามข้อมูลการศึกษาต่อค่ะ
.
📌 แบบสำรวจนักเรียน ม.3 –> https://forms.gle/kBchfUBvTtmX3v6k7
📌 แบบสำรวจนักเรียน ม.6 –> https://forms.gle/6sQ2wok9ZfDoHXbM8
.
ขอบคุณนักเรียนที่ให้ความร่วมมือค่ะ : ))