ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
📌 ประกาศรายชื่อ : https://bit.ly/3qFeOY6
———————————————————–
ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
🟢 ประเภท ก (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ)
🟠 ประเภท ข (นักเรียนทั่วไป)
🟡 และลำดับสำรอง ลำดับที่ 1 – 15
มามอบตัวที่หอประชุมหนามคอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
📆 วันเสาร์ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2565
🕕 รายงานตัว ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น.
🕕 มอบตัว เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
‼️เอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายในการมอบตัว
รายละเอียดตามประกาศ
———————————————————–
*** นักเรียนคนใดไม่มามอบตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ ใดๆ ในภายหลังไม่ได้ โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ลำดับสำรองทดแทนตามลำดับ