พิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน 1จังหวัด 1โรงเรียน 1ห้องสมุดอาเซียน

พิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน

1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน

            เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565  นายไพฑูรย์ มหาพัณณากรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์  นายอำเภอเสลภูมิ นายสุวิทย์ สุงกฎ อดีตผู้ว่ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกิตติพงศ์ พรหมชัยนันท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสลภูมิ ดร.ไพฑูรย์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนนักเรียน 2,667 คน และเป็นโรงเรียน แห่งที่ 64 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน