ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร

  1. ติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน  2564  (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม (ตึกหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ)
  2. ยื่นซองประมูล วันที่ 29  เมษายน  2564  เวลา  00 – 12.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
  3. กำหนดการเปิดซองการประมูลในวันที่ 29 เมษายน  2564  เวลา  05 น. ณ ห้องสารธรรมนิเทศฯ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
  4. ประกาศผลการประมูลในวันที่ 30 เมษายน  2564  ทางเว็ปไซต์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
  5. จัดทำสัญญาในวันที่ 1  พฤษภาคม  2564  เวลา  00 – 12.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ติดต่อสอบถามได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ 043-551395,043-551396,0883170933