ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียน 2/2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2564


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สอบวันที่ 26 มีนาคม 2564 – 2 เมษายน 2564

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม