ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2566

🚩 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2566
🧑‍💻 ตรวจสอบรายชื่อ : http://bit.ly/3ZExtlY
🟢 ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น #ตัวจริง
มามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ หอประชุมหนามคอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม