ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1
โครงการ ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program)
ประจำปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง
รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนออนไลน์ทาง
เว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th
ระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ภายในเวลา 24.00 น.
หากตัวจริงไม่ยืนยันสิทธิ์ ถือว่าสละสิทธิ์
โรงเรียนจะแจ้งให้ตัวสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนแทน
และเมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วให้ไปมอบตัว ในวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมศิลานคร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
 

ประกาศรายชื่อ : คลิกที่นี่!!