รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2564​​

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2564

 กำหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
 
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th
** เปิดระบบสมัครวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 **
ให้นักเรียนพิมพ์ใบสมัครส่งที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
พร้อมแนบใบรับรองความประพฤติที่ออกให้โดยฝ่ายกิจการนักเรียน
 
*** การดำเนินการขอใบรับรองความประพฤติ 
ไม่ต้องแนบ ปพ.1 ให้ไปติดต่อขอที่งานกิจการนักเรียนได้เลยค่ะ
 
*** รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่ ***
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม