ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

📌📌 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
จึงมีการประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก ดังนี้ 📌📌

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ
ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th

ม.1 สอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
ม.4 สอบคัดเลือก : วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564