ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

📌📌 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
จึงมีการประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก ดังนี้ 📌📌

รับสมัครออนไลน์ วันที่ 24-28 เมษายน 2564
ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th

ม.1 สอบคัดเลือก : วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
ม.4 สอบคัดเลือก : วันที่ 23 พฤษภาคม 2564

แจ้งสำหรับนักเรียนโรงเรียนเดิมที่ได้โควต้า
“ไม่ต้องสมัครใหม่” เพราะโรงเรียนมีรายชื่ออยู่แล้ว
แต่ต้องมาสอบคัดเลือกห้องพร้อมกันกับการสอบคัดเลือกชั้นม.4 รอบทั่วไป
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

*** แต่หากนักเรียนโควต้าโรงเรียนเดิม
ต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน สามารถสมัครใหม่ได้ค่ะ
(แต่เราจะสละสิทธิ์โควต้าในทันที) ***

** กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน **