ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

📢ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภท #ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566
🧑‍💻รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th
ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566
ผ่านเว็บไซต์ วันที่ 22 มีนาคม 2566
ชั้นม.1 :: สอบวันที่ 25 มีนาคม 2566
ชั้นม.4 :: สอบวันที่ 26 มีนาคม 2566
กำหนดการวันมอบตัว
ชั้นม.1 :: วันที่ 1 เมษายน 2566
ชั้นม.4 :: วันที่ 2 เมษายน 2566
 
🚩ดาวน์โหลดประกาศ : https://bit.ly/3yuxdKs