ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นม.4 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นม.4 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

📌ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นม.4 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565
🟢รายชื่อและห้องสอบ ม.4
– – – ——————————————————- – – –
🟣นักเรียนที่สมัครเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบสมัครที่เว็บ https://reg.sapit.ac.th (ระบบเปิดให้พิมพ์ใบสมัครได้จนกว่าจะถึงวันสอบคัดเลือก)
🟤หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบคัดเลือก
1) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
2) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
*** นักเรียนโรงเรียนเดิม วันสอบให้นำมาเฉพาะบัตรประชาชน ***
🟡สอบคัดเลือก
ม.4 :: วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
*** กรุณาอ่านประกาศรับสมัครบนเว็บไซต์ให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนเอง ***