ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนมอบตัว ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบรายชื่อ และกลุ่มในการมอบตัว รวมทั้งให้จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานให้พร้อม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

admin

28 มี.ค. 2023

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.4 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนที่เป็นตัวจริง มามอบตัวเป็นนักเรียน
ในวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ หอประชุมหนามคอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

admin

26 มี.ค. 2023

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนที่เป็นตัวจริง มามอบตัวเป็นนักเรียน
ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ หอประชุมหนามคอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

admin

26 มี.ค. 2023