พิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน 1จังหวัด 1โรงเรียน 1ห้องสมุดอาเซียน

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายไพฑูรย์ มหาพัณณากรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ…

admin

21 ก.ย. 2022